Bộ điều khiển X2

Bộ điều khiển X2 nâng tầm bộ điều khiển X-Core® nổi tiếng bằng cách cung cấp thêm tùy chọn Wi-Fi để quản lý từ xa và giúp tiết kiệm nước thông qua phần mềm Hydrawise® hàng đầu trong ngành của Hunter.

Số kênh tưới: 4 đến 14
Công nghệ: Block, Wifi

Báo Giá