Bộ điều khiển X-Core

Bộ điều khiển X-Core có thể vận hành hệ thống tưới bằng nguồn pin cấp, hoặc nguồn 24VAC lấy từ biến áp. Nó có 2 phiên bản: lắp đặt trong nhà hoặc ngoài trời. Gồm các model 2, 4, 6, 8 kênh tưới với tủ bảo vệ bằng plastic. Cũng như các model 6 và 8 kênh tưới đối với bộ điều khiển có tủ bảo vệ bằng thép không gỉ.

Số kênh tưới: 4 đến 8
Công nghệ: Block; Cố định

Báo Giá