Bộ điều khiển Pro-HC

Bộ điều khiển Pro-HC giúp quản lý hệ thống tưới từ bất kì nơi nào trên thế giới bằng công nghệ thông minh và trình duyệt web cài đặt phần mềm HC web-based.

Số kênh tưới: 6, 12, 24
Công nghệ: Fixed, Wifi khả dụng

Báo Giá