Bộ điều khiển Pro-C

Bộ điều khiển Pro-C: 4 – 16 kênh tưới, mở rộng bằng module. Được trang bị những tính năng điều khiển hệ thống tưới tiên tiến dành cho quy mô dân dụng, thiết kế dạng module rời khiến cho bộ điều khiển tưới tự động Pro-C.

Số kênh tưới: 4 đến 16
Công nghệ: Block; Module mở rộng

Báo Giá