Bộ điều khiển ICC2

Bộ điều khiển ICC2: 8 – 54 kênh tưới, mở rộng bằng module. ICC2 là bộ điều khiển tưới tự động có kích thước từ nhỏ đến trung bình, mang đến nhiều lợi ích hơn những gì bạn mong đợi.

Số kênh tưới: 5 đến 54
Công nghệ: Module mở rộng

Báo Giá