Bộ điều khiển HC

Bộ điều khiển HC giúp quản lý hệ thống tưới từ bất kì nơi nào trên thế giới bằng công nghệ thông minh và trình duyệt web cài đặt phần mềm HC web-based.

Số kênh tưới: 6, 12, mở rộng 24, 36
Công nghệ: Fixed, Mở rộng, Wifi khả dụng

Báo Giá