Bec tưới Short R

Bec tưới Short R  đáp ứng các nhu cầu tưới đối với các mảng cỏ hẹp, bồn cây và đồi dốc và các tình huống phức tạp khác…bec tưới trung tâm và cuối bồn cây

Bán kính: 0.6 đến 1.8m
Lưu lượng: 0.01 đến 0.23 m3/giờ

 

Báo Giá