Bec tưới gốc Bubblers

Với khả năng cân bằng áp, dòng bec tưới gốc Bubblers của Hunter cho phép lượng nước thoát ra luôn như nhau tại một thời điểm, bất chấp áp lực đầu vào.

Đường kính: 0.3 đến 0.9m
Lưu lượng: 0.06 đến 0.46 m3/giờ

 

Báo Giá